Türkiye’nin stratejik vizyonu; “Kamu Diplomasisi”

Türkiye’nin stratejik vizyonu; “Kamu Diplomasisi”

Yeni uluslar arası sistemde adından en çok söz edilen kavramlardan biri olan kamu diplomasisi, ülkelerin yumuşak güçlerini etkili şekilde kullanarak cazibe merkezi haline gelmeleri esasına dayanıyor. Türkiye son yıllarda kamu diplomasisine büyük önem veriyor, ulusal ve uluslar arası politikalarını inşa ederken bu vizyondan yararlanmaya özen gösteriyor.

 

Önemli bir kitap

Kamu diplomasisi siyasetçiler, uzmanlar, sivil toplum örgütleri tarafından çokça seslendirilse de bu konuda bilimsel üretim çok sınırlı. Kamu Diplomasisi Enstitüsü’nün çıkarttığı “Kamu Diplomasisi” isimli kitap, bu eksiği önemli ölçüde kapatmaya aday.

Kitapta konuyla yakından ilgilenen on iki bilim adamının özgün makaleleri yer alıyor. Kamu diplomasisi kitapta güvenlik, kültür, tarih, toplum, dış politika, iç politika, halkla ilişkiler perspektifleriyle ayrıntılı şekilde ele alınıyor. Ayrıca Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’nin yürüttüğü kamu diplomasisinden örnekler de kitapta inceleniyor.

Türkiye’nin kamu diplomasisi koordinatörü Doç. Dr. İbrahim Kalın kitaptaki makalesinde, Türk dış politikasında kamu diplomasisi vizyonunu ele alıyor, Türkiye’nin bu gücü nasıl kullandığını anlatıyor.

 

Önce Enstitü, sonra bilimsel yayın

Türkiye’nin sivil toplum bakış açısıyla kurulan ilk araştırma merkezi olan Kamu Diplomasisi Enstitüsü, 2 yıldır faaliyetlerini sürdürüyor. Enstitü’de yapılan kongre, sempozyum ve çalıştaylarla konunun tüm detaylarıyla anlaşılması için çaba harcanıyor. Ayrıca bilimsel toplantılardan çıkan sonuçlar, rapor haline getirilerek hem ilgili karar vericilere gönderiliyor, hem de Enstitü’nün web sitesinde (www.kamudiplomasisi.org) yayınlanıyor.

 

Enstitü Direktörü İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Özkan, Türkiye’nin çok önemli bir kamu diplomasisi potansiyeli taşıdığına dikkat çekerek, amaçlarının bu potansiyelin en etkili şekilde kullanılmasına yardımcı olmak olduğunu söyledi. Kamu diplomasisinin “devlet eliyle” değil, sivil toplum ve akademi aracılığıyla yapılması halinde daha etkili olacağına dikkat çeken Özkan, “Türkiye, ulusal bir kamu diplomasisi politikası oluşturmalı. Bu politikanın oluşumuna TBMM öncülük etmeli, toplumun tüm kesimleri de bu yol haritasına katkı vermelidir. Türkiye’nin bölgesel bir güç, küresel bir aktör olabilmesinin yolu biraz da stratejik bir kamu diplomasisi vizyonunu planlamaktan ve eksiksiz uygulamaktan geçmektedir. Enstitümüzün yayınladığı kitap, konunun öneminin anlaşılması ve karar vericileri harekete geçirmesi açısından büyük önem taşımaktadır” dedi.

 

Kamu Diplomasisi Enstitüsü’nün yayınladığı kitaba şu adresten ulaşılabilir: TASAM Yayınları, Tel: (0 212) 635 61 51