TASAM Yayınlarından On Kitap Tasam’dan On Yeni Kitap

TASAM Yayınlarından On Kitap Tasam’dan On Yeni Kitap

ASAM Yayınları 2004 yılından beri yürüttüğü ulusal ve uluslararası çalışmalarına paralel olarak çıkardığı yayınlara bu yıl, yayımlandığı alana katkı sağlayacak 10 yeni kitap daha ekledi. Böylece Yayınevinin çıkardığı kitap sayısı 63’e ulaştı.

 

 

İlk yayın; ÇİN-HİNDİSTAN-RUSYA, Asya’da Güvenlik ve Stratejik İş Birliği.

Editörlüğünü TASAM Direktörü Engin SELÇUK’un yaptığı China - India – Russia ismini taşıyan kitap Asya’da Güvenlik ve Stratejik İş Birliği (Security and Strategic Cooperation in Asia) alt başlığını taşıyor. Tamamı İngilizce olan çalışma, Prof. Dr. Mikhail TITARENKO, Prof. Dr. Brahma CHELLANEY, Prof. Dr. Norman A. GRAHAM, Prof. Dr. Mert BİLGİN, Gulshan SACHDEVA, Wei PAN, Prof. Dr. Andrey VOLODIN, Prof. Dr. Vildan SERİN, Assist. Prof. Dr. Havva ÇAHA, Prof. Xiaodong ZHANG, Prof. K. WARIKOO, Prof. Dr. Nadir DEVLET, Ariel COHEN gibi Uluslararası analizler konusunda önemli isimlerin çalışmalarının yer aldığı Asya’nın dominant üçgeni Çin, Hindistan ve Rusya’yı Güvenlik ve Stratejik İş Birliği açısından ele alan kıymetli bir yayın.

 

İkinci kitap; CULTURAL DIPLOMACY.

Editörlüğünü Tuğçe Ersoy ÖZTÜRK’ün yaptığı CULTURAL DIPLOMACY ismini ve “Creating the Culture of Co-Existence in the Balkans” alt başlığını taşıyor. Tamamı İngilizce olan kitap 213 sayfa. Vjeran KATUNARIC,  Alenka BARTULOVIC, Djordje KOSTIC, Maksud ALI, Ali Engin OBA, Dona Kolar PANOV, Bilgehan Atsız GÖKDAĞ, Vassil Hristov ANASTASSOV, Kostadin GROZEV, Paul MOJZES, Cathie CARMICHAEL, Ramazan BİÇER, Mehmet DALKILIÇ, Daniela KALKANDJEVA gibi kıymetli isimlerin Balkanlar konusundaki İngilizce analizlerini bulacaksınız.

 

 

Üçüncü kitap; ASYA’DA GÜVENLİĞİN İNŞASI VE CICA.

TASAM Uzmanı Dr. Almagül İSİNA’nın editörlüğünü yaptığı Asya’da Güvenliğin İnşası ve CICA (Building Securitiy in Asia and CICA) adını taşıyor. 472 sayfadan oluşan kapsamlı bir muhtevaya sahip yayın TASAM’ın tertip ettiği 5. Uluslararası Türk-Asya Kongresi açılış konuşmaları, tebliğleri ve sonuç bildirisi gibi çıktılardan oluşuyor. TASAM Başkanı Süleyman Şensoy’un Açılış Konuşması’nın çözümü ile başlayan kitap ağırlıklı olarak Türkçe ve bir kısmı İngilizce içerikli metinlerle yayınlandı.

Yayın TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Bagdat AMREYEV ve CICA İcra Direktörü Dulat BAKISHEV’in açılış konuşmalarının Türkçe ve İngilizce çözümleri ile başlayan kitapta Valeriy Dmitrevich NIKOLAENKO, Büyükelçi Bülent TULUN, Davood MORADIAN, Manyuan DONG, Byungki KIM, Kainarbek TOKTOMUSHEV, Samir SALHA, Erhan BÜYÜKAKINCI, Tarık OĞUZLU, Timur KOZYREV, Barış ADIBELLİ, Nazif SHAHRANI, Oleksandr GONCHARENKO, Wali-ur RAHMAN gibi isimlerin çalışmaları yer alıyor.

 

Dördüncü kitap; BALKANLARDA DİNİ AŞIRILIKLAR VE ETNİK BARIŞ.

Prof. Dr. Mehmet DALKILIÇ, Prof. Dr. Ramazan BİÇER ve Doç. Dr. Ekrem Demirli’nin Bulgaristan’da bir kaç yılda yaptıkları saha çalışması ve gerçekleştirdikleri anket sonuçları ile kapsamlı analizlerini içeriyor. TUBİTAK-BAS iş birlikteliğiyle gerçekleştirilen 219 sayfalık yayın “Balkanları temsil eden etnik barışın varlığı, imkanı ve geleceği ile Bulgaristan’da mevcut, başta Selefi -Vehhabilik olmak üzere, dini ekstremist düşünce ve akımları incelemektedir”.

 

 

 

Beşinci kitap; KÜRESEL SİSTEMDE DIŞ POLİTİKA STRATEJİLERİ.

Dr. Nejat Tarakçı imzasını taşıyan yayın 184 sayfa. Çalışma gerek teorik içeriği, gerekse güncel değerlendirmeler ile günümüzün şartlarının gerektirdiği dış politikaya ışık tutuyor. Eserde öncelikle, stratejik sürecin anlamı ve dış politikada stratejinin kullanılma yöntemleri açıklanmakta. Bu çalışma, klasik diplomasi ve dış politika stratejilerinin geçerliliğini geniş ölçüde kaybettiği yeni milenyumda; enerji, dünya para birimi, lider psikanalizleri, stratejik planlama, lobicilik, NATO, din ve terörizm gibi faktörlerin dış politikaya olan etkilerini ayrı bölümler hâlinde ele alıyor. Kitabın bu hâliyle, dinamik bir karaktere ve içeriğe sahip olduğu ve dış politika yaklaşımları ile uyumlu olduğu görülüyor. Bu bağlamda hem güncel değerlendirmelere yer veriyor, hem de geleceğin planlanmasına yönelik kriter ve prensipleri ortaya koyuyor.

 

Altıncı kitap; DÜNYA TÜRK FORUMU, Türk Konseyi, Türk Diasporası ve Sosyoekonomik İş Birliği.

Editörlüğünü Dr. Almagül İSİNA’nın yaptığı 680 sayfayı tutan hacimli kitap 20-22 Ekim 2010 tarihlerinde TASAM tarafından İstanbul’da ilki gerçekleştirilen “Türk Konseyi, Türk Diasporası ve Sosyoekonomik İş Birliği” ana temalı “Dünya Türk Forumu”ndaki konuşma ve bildirileri kapsayan dokuz bölümden oluşuyor. Kitabın sonunda ise DÜNYA TÜRK FORUMU İSTANBUL DEKLARASYONU yer alıyor.

Çalışmanın giriş kısmında TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY, Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Halil AKINCI, TÜRKPA Genel Sekreteri Ramil HASANOV, dönemin Mardin Valisi (Edirne Valisi 2012) Hasan DURUER, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Bagdat AMREYEV, MHP Genel Başkanı Devlet BAHÇELİ Adına TBMM İzmir Milletvekili Şenol BAL, CHP Genel Başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU Adına TBMM Balıkesir Milletvekili Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI, TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Başkan Vekili Prof. Dr. Yusuf Ziya İRBEÇ, TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen KASEİNOV, Kosova Çevre Bakanı Mahir YAĞCILAR ve Azerbaycan’ın Diasporadan Sorumlu Devlet Bakanı Nazım İBRAHİMOV’un açılışta yaptıkları konuşmalarının metinlerini içeriyor.

Kitap DÜNYA TÜRK FORUMU’na dünyanın dört bir tarafından gelen Ahat ANDICAN, Halina KOBECKAITE, Nadir DEVLET, Hasan Ali KARASAR, Toktar AUBAKİROV, Hakkı ATUN, Habib HÜRMÜZLÜ, Larisa USMANOVA, Musa Yavuz ALPTEKİN, Botagöz RAKİŞEVA, Aynur MACİTOVA, Esra HATİPOĞLU, Sinan OĞAN, Tenzile RÜSTEMHANLI, Günay EVİNCH (ÖVÜNÇ), Cüneyt YÜKSEL, Sevilya MURADOVA gibi Türk Dünyası ve Diasyorasının çok değerli isimlerinin konuşma ve bildirilerinin yer aldığı KÜRESEL VE BÖLGESEL SORUNLARIN TÜRK DÜNYASINA YANSIMALARI, TÜRK DÜNYASINDA STK’LAR VE SİVİL TOPLUMUN GELİŞİMİ ÖNÜNDEKİ SORUNLAR, EĞİTİM-BİLİM-KÜLTÜR ALANINDA İŞ BİRLİĞİ VE TÜRK STK’LARIN ROLÜ, YABANCI DÜŞMANLIĞI, SOSYAL DIŞLANMA VE TÜRK DİASPORASI, TÜRK KÜLTÜRÜNÜN KURUCU ÖĞELERİ: BÜTÜN İNSANLIK İÇİN BİR EVRENSEL DEĞERLER PROJEMİZ VAR MI?, “TÜRK KÜLTÜR ALANI”: KÜLTÜREL FARKLILIKTAN KÜLTÜRLERARASI DIYALOĞA, “SÖZDE SOYKIRIM”, TÜRK DİASPORASI VE İŞ BİRLİĞİ, “TÜRK KÜLTÜR ALANI”: KÜLTÜREL FARKLILIKTAN KÜLTÜRLERARASI DİYALOĞA - MARDİN ÖRNEĞİ - ve SOSYOEKONOMİK İŞ BİRLİĞİ KONUSUNDA MEVCUT DURUM, YENİ İŞ BİRLİĞİ ALANLARI VE KURUMSALLAŞMA   başlıklarını taşıyan dokuz bölümden oluşuyor.

 

Yedinci kitap; KAMU DİPLOMASİSİ.

Yaptığı/yapacağı bilimsel çalışmalarla çok kutuplu yeni uluslararası sistemde Türkiye’nin sahip olduğu imkân ve potansiyelden en üst seviyede yararlanabilmesini, yumuşak gücünü etkili bir şekilde kullanarak başarılı sonuçlar elde etmesine katkıda bulunmayı amaçlayan Kamu Diplomasisi Enstitüsü’nün TASAM Yayınlarındaki aynı adlı serinin ilk kitabı olarak yayınlanan çalışmanın editörlüklerini TASAM Yönetim Kurulu Üyesi ve Kamu Diplomasisi Enstitüsü Direktörü Dr. Abdullah ÖZKAN ve Tuğçe Ersoy ÖZTÜRK yaptı. Kamu Diplomasisi Enstitüsü Başkanı Süleyman ŞENSOY’un sunuşunu yazdığı ve 248 Sayfadan oluşan çalışma Yrd. Doç. Dr. Erhan DOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Meltem Ünal ERZEN, Yrd. Doç. Dr. Bezen Balamir COŞKUN, Prof. Dr. Ece İNAN, Doç. Dr. Seda Çakar MENGÜ / Gonca YILDIRIM, Prof. Dr. Yudhishthir Raj ISAR, Prof. Dr. Yusuf DEVRAN, Doç. Dr. İbrahim KALIN, Doç. Dr. Ertan EFEGİL, Emine AKÇADAĞ, Yrd. Doç. Dr. Sait YILMAZ’ın konuyla ilgili makalelerini içeriyor.

 

Sekizinci kitap; REKABETTEN GELECEĞE TÜRKİYE – İRAN İLİŞKİLERİNİN GÜVENLİK BOYUTU.

Mehmet Akif KOÇ tarafından Türkçe kaleme alınan çalışma 208 sayfadan oluşuyor. Kitapta, Türkiye-İran ilişkilerinde, tarihten gelen rekabet ve yakınlık unsurlarının yanında, bu iki kavramın günümüzde ifade ettiği anlam üzerinde de durulmaktadır. Bu çerçevede, Türkiye’nin güvenlik algılamaları açısından son dönem İran dış politikası incelenmekte ve yukarıda değinilen iki kavramın ışığında, iki ülke ilişkileri ele alınmaktadır.

 

 

 

Dokuzuncu kitap; PUBLIC DIPLOMACY IN THE OIC COUNTRIES.

TASAM Uzmanı Dr. Muharrem Hilmi ÖZEV’in editörlüğünü yaptığı İslâm İşbirliği Teşkilatı İİT Ülkelerinde Kamu Diplomasisi (Public Diplomacy in The OIC Countries) adını taşıyan kitap 144 sayfa. Yayın, 30-31 Mart 2011 Tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen 2. İİT Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu’nda sunulan seçilmiş İngilizce, Fransızca ve Arapça tebliğlerden oluşuyor. TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY’un Sunuş’u, Birleşik Arap Emirlikleri Bakanı H. E. Dr. Maitha Al SHAMSI ve Bakan Monsieur Papa DIOP’un açılış konuşmaları  ile başlayan kitap 2. İİT Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu’nun Sonuç Deklarasyonu da ihtiva ediyor.

 

 

Onuncu kitap; AMERİKAN İŞGALİNİN ARDINDAN IRAK’TA DEVLET İNŞASI VE GÜVENLİK.

TASAM Uzmanı Dr. Muharrem Hilmi ÖZEV’in editörlüğünü yaptığı Amerikan İşgali’nin Ardından IRAK’TA DEVLET İNŞASI VE GÜVENLİK (State Building in IRAQ After the American Occupation) isimli kitap 488 sayfa. Yayın 10-12 Kasım tarihlerinde Hatay’da “IRAK” ana teması ile düzenlenen “ULUSLARARASI ORTADOĞU KONGRESİ”nde sunulan tebliğlerden oluşmaktadır.