Etiketler: Mezhepler, Etnisite, Çatışma

Mezhepler, Etnisite ve Çatışma Çözümü

110,33₺
  • KDV Hariç:93,50₺
  • Ürün Kodu: TY-EKT-2015-010
  • Ödül Puanı: 200
  • Stok Durumu: Stokta var
“Orta Doğu’nun içinde bulunduğu en önemli sorun mezhepler, etnisite ve çatışma çözümüdür. Bugün gelinen noktada yüksek nitelikli insan kaynağına sahip olmayan, uluslararası iş bölümünden nitelikli pay alamayan ülkelerin güçlü olması da entegrasyon kurması da mümkün değildir. Sadece din, dil, tarih v..

Seçenekler:

“Orta Doğu’nun içinde bulunduğu en önemli sorun mezhepler, etnisite ve çatışma çözümüdür. Bugün gelinen noktada yüksek nitelikli insan kaynağına sahip olmayan, uluslararası iş bölümünden nitelikli pay alamayan ülkelerin güçlü olması da entegrasyon kurması da mümkün değildir. Sadece din, dil, tarih ve coğrafyayı öne çıkararak Bölge’de sorunlar çözülememektedir. Dünyada 11 Eylül 2001 ile başlayan, çok kutuplu sistem denemesinin yönetilemez olduğu büyük ölçüde ortaya çıktı. Ve 2011’den sonra Doğu ile Batı arasında iki kutuplu esnek bir sistem oluşturma eğilimi güçlendi. Doğu ve Batı arasındaki bu rekabet üç temel parametreyle şekilleniyor. Bu parametreler bütün dünya ülkelerini ilgilendirdiği gibi, Orta Doğu bölgesini daha fazla ilgilendiriyor. Çünkü bu sistem denemesinin ön cephesi ve laboratuvarı bizim bölgemiz oldu. Bu üç parametre; mikro-milliyetçilik, entegrasyon ve öngörülemezliktir…”.

Süleyman ŞENSOY

TASAM Başkanı


“Maalesef dünya üzerinde haksızlıkların en çok yaşandığı bölge Orta Doğu'dur, bizim bölgemizdir. Orta Doğu tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Medeniyetlerin beşiğidir. Üç semavi dinin doğup bütün dünyaya yayıldığı yer burasıdır. Bu bölge tarih boyunca önemini hiç kaybetmemiştir. Özellikle son yüzyılda Bölge’de dünyanın büyük güçlerinin çıkarları doğrultusunda sürekli bir hareket, huzursuzluk ve çatışma ortamı söz konusu olmuştur. Bugün Orta Doğu, küresel güç dediğimiz büyük devletlerin, güçlerin perde arkasından birbiri ardına hamleler yaptığı bir satranç tahtasına dönmüştür.

Türkiye insanı merkeze alan politikalarıyla dünyaya örnek bir duruş sergilemektedir. Bölge ile ortak bir geçmişe sahip ülkemiz bölge halklarının acısına hiç bir zaman duyarsız kalmamış, çoğu zaman yalnız kalsa da insan odaklı politikasından taviz vermemiştir”.

Ercan TOPACA

Hatay Valisi


YAZARLAR VE MAKALELERİ

(E.) Büyükelçi Uluç ÖZÜLKER, ORTADOĞU’NUN DEĞİŞMEYEN KADERİ: ÇIKAR ÇATIŞMALARI VE BEDELİ

Yrd. Doç. Dr. Ahmet KESGİN, FARKLILAŞAN KÖKLERDEN BENZEŞEN ÇATIŞMALARA: İSLÂM COĞRAFYASININ MODERN ÇATIŞMA UNSURLARI

Prof. Dr. Ertan EFEGİL, EVALUATION OF THE ARAB SPRING WITHIN THE FRAMEWORK OF CONFLICT RESOLUTION APPROACH

Prof. Dr. Altan ÇETİN, ORTADOĞU’DA ÇATIŞMAYI TARİHLE DÜŞÜNMEK

Doç. Dr. Bezen Balamir COŞKUN, ORTADOĞU İÇİN ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ MODELLERİ: SUFİ VE İSLAM GELENEKLERİNDE ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ VE ARABULUCULUK

Prof. Dr. Hacı DURAN, ORTADOĞU’DA SİMÜLASYONLAR, İDEOLOJİLER VE ETNİK AİDİYETLER

Dr. Seraj AHSAN, AN OVER VIEW OF ISLAMIC CONCEPT OF PEACE AND CONFLICT RESOLUTION

Assist. Prof. Dr. Onur OKYAR, THE MIDDLE EAST DETERMINISM WITHIN THE CONTEXT OF ISLAMIC SECTS: FROM APORIA TO INFORMOCRACY

Dr. Muhammet Emin EREN, MEZHEP ÇATIŞMALARININ DİNİ METİNLER ÜZERİNDEN TEMELLENDİRİLMESİ ÇABALARI ÜZERİNE BAZI MÜLAHAZALAR

Doç. Dr. Cemil HAKYEMEZ , MODERNLEŞME VE KÜRESELLEŞMENİN ŞİÎ-SÜNNÎ İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Doç. Dr. Abdullah KIRAN, MEZHEBİ REKABET Mİ, MEZHEP SAVAŞLARI MI?

Doç. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU, MONOLİTİK İSLAM ALGISININ ELEŞTİRİSİ VE İSLAM DÜNYASINDA FARKLILIKLARI UZLAŞTIRAN BİR PERSPEKTİFİN GEREKLİLİĞİ

Assoc. Prof. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU, A CRITICS OF MONOLITHIC ISLAM PERCEPTION AND THE NEED FOR A PERSPECTIVE EMBRACING THE DIFFERENCES IN THE ISLAMIC WORLD

Yrd. Doç. Dr. Onur OKYAR, İSLAM MEZHEPLERİ BAĞLAMINDA ORTADOĞU DETERMİNİZMİ: APORİADAN ENFORMOKRASİYE

Yrd. Doç. Dr. Gürhan BAHADIR, IX. YÜZYILDA NUSAYRÎLİĞİN ORTAYA ÇIKMASI

Yrd. Doç. Dr. Yasin ATLIOĞLU, LÜBNAN’DA MÜZMİN TOPLUMSAL ÇATIŞMA VE DIŞ MÜDAHALECİLİK

Assist. Prof. Dr. Yasin ATLIOĞLU, PROTRACTED SOCIAL CONFLICT AND FOREIGN INTERFERENCE IN LEBANON


Doç. Dr. Halil AYDINALP, ORTA DOĞU’DA ÇAĞDAŞ TEKFİRCİLİĞİN MAKRO SOSYOLOJİK DİNAMİKLERİ

Ibrahim G. AOUDÉ, LEBANON: MAINTAINING RELATIVE STABILITY IN A CONFESSIONAL POLITICAL SPACE

Prof. Dr. İlyas ÜZÜM, ETNİK VE MEZHEPSEL ÇATIŞMALARDA İDEOLOJİK VE TEOLOJİK ARKA PLAN ETKİSİ

Dr. Shahid A. HASHMAT, THE EXAMPLES TO MODERN CONFLİCT RESOLUTION: SUCCESSFUL EXPERIENCE, SYSTEMATICAL/STRUCTURAL PROBLEMS, OPPORTUNITIES, COOPERATION AND CONFLICT RESOLUTION

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Murat BOZKURT, ARAP BAHARI SONRASINDA KÖRFEZ ÜLKELERİ SAVUNMA HARCAMALARINDAKİ DEĞİŞİM

Dr. İpek MADİ, ORTA DOĞU’DAKİ TOPLUMSAL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE GELENEKSEL İKTİSADIN İNSAN VARSAYIMININ PROBLEMATİĞİ

Dr. Levent Coşkun ERKEKOĞLU, ORTADOĞU VE İSLAM ÂLEMİNDE EKONOMİK ENTEGRASYON DEĞERLENDİRMESİ

Prof. Dr. Ramazan BİÇER, TERROR WITH RELIGIOUS MOTIVE: TO WHOM SERVES?

Prof. Dr. Cüneyt YENİGÜN, REGIONAL POWER OF THE MIDDLE EAST

Assoc. Prof. Dr. Bezen COŞKUN, CONFLICT RESOLUTION MODELS FOR THE MIDDLE EAST: CONFLICT RESOLUTION IN SUFI AND ISLAMIC TRADITIONS

Prof. Dr. Ertan EFEGİL, ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ YAKLAŞIMI IŞIĞINDA ARAP BAHARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Doç. Dr. Sabahattin NAL, ORTADOĞU’DAKİ MEZHEPSEL VE ETNİK SORUNLAR AZINLIK HAKLARI YOLUYLA ÇÖZÜLEBİLİR Mİ?

Dr. Joshua W. WALKER, THE UNITED STATES AND TURKEY IN A CHANGING WORLD

Kitap
Yazar Reyyan DOĞAN
Sayfa Sayısı 487
Yayım Tarihi 2016
Format PDF Merchant©
ISBN 978-605-4881-16-1

Yorum Yap

Not: HTML'ye dönüştürülmez!
    Kötü           İyi